Přesun na obsah

Výběr jazyka

CZEN

Jarůšek

Láznička

NABÍZÍME VÁM TYTO SLUŽBY :

 

Při stavbě rodinného domu:

Účelová mapa pozemku 1:200 jako podklad pro projekt RD
Vytyčení stavby podle projektu
Vytyčení hranic pozemku pro stavbu plotu
Zaměření skutečného provedení stavby
Geometrický plán na vyznačení budovy do Katastru nemovitostí


Při rekonstrukci RD nebo činžovního domu:

Geodetické zaměření a vykreslení půdorysů, řezů a fasád stavebních objektů 1:50, 1:100
Zaměření skutečného provedení stavby
Geometrický plán na vyznačení změny obvodu budovy do Katastru nemovitostí


Při projektování inženýrských sítí, komunikací, mostů, stavebních objektů:

Účelové mapy 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000 ve 2D a 3D
Digitální model terénu nebo objektu
Řezy terénem
Vyšetření průběhu podzemních inženýrských sítí u jejich správců
Zákres průběhu vlastnických hranic dle KN
Práce pro geology – zaměření vrtů, sond a profilů


Při stavbě inženýrských sítí, komunikací, mostů, stavebních objektů:

Vybudování vytyčovací sítě stavby
Polohové i výškové vytyčování stavby
Zaměření skutečného provedení stavby
Geometrický plán na vyznačení budovy nebo věcného břemene do Katastru nemovitostí
Sledování vodorovných a svislých posunů a přetvoření staveb


Při hrubých terénních úpravách:

Digitální model terénu
Řezy terénem
Výpočty kubatur a prostorových ploch
Bilance zemin
Polohové i výškové vytyčování HTÚ
Zaměření skutečného provedení HTÚ


Při prodeji nebo koupi pozemku:

Vytyčení hranic pozemku
Geometrický plán pro rozdělení pozemku
Zpřesňování průběhu vlastnických hranic, souhlasná prohlášení vlastníků
Parcelace


Při pronajímání kanceláří a celých objektů:

Výkazy pronajímatelných ploch podle BOMA, GIF, RICS
Zaměření podlahových ploch
Posouzení stávajících podkladů

 

Při správě majetku:

Účelové mapy závodů
Přehledy vlastnictví
Územně analytické podklady


Při natáčení filmu:

Podklady pro vizuální efekty
Zaměření a vytyčení kamerových drah, kulis
Digitální modely
Práce „on-set“

Kde nás najdete

Adresa
Thákurova 3
160 00 Praha 6 – Dejvice

Mobil
Pavel Láznička
+420 603 114 712

Souřadnice

GPS (WGS-84)
E = 14° 23′ 14″
N = 50° 06′ 08″

E-mail
laznicka(zavinac)zkpl.cz

Mapa